Araştırmaya göre ön yıldızlar çok uzaklardan malzeme çekebiliyor - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri

Araştırmaya göre ön yıldızlar çok uzaklardan malzeme çekebiliyor - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri
000 astronomik birime (yaklaşık 0,15 ışıkyılı) kadar uzanan kanallar olarak düşünün Sonunda, “aşırı yoğun” bölgede sıcaklıklar ve basınçlar yeterince yükselir ve bir ön yıldız parlamaya başlar Ancak gökbilimciler, yıldızların doğduğu bölgelerde tuhaf şeritler ve iplikçikler fark ettiğinde, bunların bu süreçte hangi rolleri oynadıklarını merak ettiler Örneğin, süpernova patlamaları yakındaki moleküler bulutları daha ağır elementlerle (demir gibi) tohumlar

Barnard 5’teki yeni doğmuş gezegenlerin bileşimleri, gelen malzemelerin kimyasal parmak izlerine sahip olacak Bu yeni veriler, bu karmaşıklığın nasıl ortaya çıktığına dair daha fazla bilgi veriyor Genç yıldızı beslemeye yönelik bu dinamik süreç, tüm diski ve gezegen oluşum sürecini bile etkileyebilir, ancak bunu doğrulamak için gelecekteki gözlemlere ihtiyacımız var ALMA verileri aslında yakında doğacak bir yıldızı çevreleyen protostellar diskin içine doğru beslenen bir flama gösteriyordu Ayrıca bu yapıların kökenleri hakkında da spekülasyonlar yaptılar DOI: 10 Gelen malzeme aslında “bozulmamış” ”

Protostarlar ve gezegenler

Doğum bulutuna doğru gelen bu taze gaz akışlarından etkilenenler yalnızca yıldızlar değildir Gelecekteki gezegenleri, filamentlerin ve flamaların uyguladığı kimyasal etkiyi gösterecek Bu malzemenin farklı bir kimyasal bileşimi ve gelecekteki gezegenlerde ortaya çıkacak “parmak izi” var

Yeni bir çalışma yayınlanan dergide Astronomi ve Astrofizik Max Planck Dünya Dışı Fizik Enstitüsü’ndeki bilim adamları tarafından yapılan bir araştırma, yıldızların doğum sürecinde şeritlerin ve filamentlerin rolünü araştırdı

Barnard 5 gibi bir sistemde filamentler ve şeritler, bulutsunun diğer kısımlarından taze malzeme enjekte ediyor


Bu sanatçının çizimi, dönen bir öngezegen toz ve gaz diskiyle çevrelenmiş, yeni oluşmuş bir önyıldızı gösteriyor Gökbilimciler uzun süredir “kreş”in ilk yıldızların oluşması için ihtiyaç duyduğu tüm besinleri sağladığını varsayıyordu Malzeme tercihen bulutun bir kısmında birikmeye başlar Bu, yıldız doğum kreşlerinin sıcaklıklarından, basınçlarından ve manyetik ortamlarından etkilenmediği anlamına gelir Dolayısıyla, yıldız oluşumuna yönelik bu derinlemesine bakış, bu tür diğer bölgelerdeki şeritleri ve filamentleri anlamak için bir plan niteliğindedir

Valdivia-Mena, “Araştırmamız, yıldız oluşum sürecindeki çeşitli ölçeklerin ne kadar birbirine bağlı olduğunu vurgulayarak, bu akışların yeni oluşan yıldızların evrimi üzerindeki derin etkisini vurguluyor” dedi Araştırma ekibi bu şeritler ve filamentler ile yıldız oluşum aktivitesi arasında bir bağlantı buldu

Ekip, orada olup bitenleri anlamak için Şili’deki Atacama Büyük Milimetre Dizisi’ni (ALMA) ve diğer iki teleskopu kullanarak filamentleri inceledi org/news/2023-10-protostars-siphon-material Bu bulutlar çoğunlukla hidrojenden oluşuyor ancak başka elementler de içeriyor

Daha fazla bilgi:
MT Valdivia-Mena ve diğerleri, Barnard 5’te filamentlerin ötesinden ön yıldız pullarına doğru tespit edilen gaz akışı, Astronomi ve Astrofizik (2023) D

Bulut büzüştükçe kendi yerçekimi daha fazla malzemeyi kendine çeker 1051/0004-6361/202346357

Universe Today tarafından sağlanmıştır


Alıntı: 18 Ekim 2023 tarihinde https://phys Genel durum budur ve elbette her sistemin kendine has tuhaflıkları vardır Bölgede aslında birkaç ön yıldız var, ancak birinde iki filament bulunuyor Bu, Kahraman takımyıldızı yönünde uzanan moleküler bir bulutturuzay-1

Bunun nedeni, yüksek sıcaklıkların hidrojen gibi uçucu maddeleri yok ederek geride daha ağır maddeler bırakmasıdır Şeritler ve filamentler, bulutsunun diğer kısımlarından malzeme sağlayarak yıldız oluşum sürecinin ayrılmaz bir parçası gibi görünüyor Çalışmanın başyazarı Valdivia-Mena, “Amacımız, ön yıldızı içeren filamanın dışından ön yıldız disklerine kadar gazın yolculuğunu takip ederek yıldız oluşumunun farklı ölçekleri arasındaki boşluğu kapatmaktı” dedi

Bir bakışta yıldız oluşumu

Yıldızların doğuşuyla ilgili standart hikaye şu şekildedir: Soğuk, yoğun moleküler bulutlar, yıldızların kreşleridir

Tüm bu süreç milyonlarca yıl sürüyor ve aynı zamanda manyetik alanları ve diğer faktörleri de içeriyor

Barnard 5 çalışmasının ikinci yazarı Jaime Pineda, “Bu sonuçlar çok heyecan verici çünkü yıldız oluşum sürecinin çok ölçekli bir süreç olduğunu gösteriyorlar” dedi Hızlı bir inceleme olarak, bir yıldızın gezegenlerinin ön yıldız diskindeki materyalden oluştuğunu söyleyebiliriz tarafından yönetilen bir ekip Özel çalışma veya araştırma amacıyla yapılan her türlü adil işlem dışında, yazılı izin alınmadan hiçbir kısmı çoğaltılamaz

Barnard 5’teki ön yıldızlara bakmak

Max Planck’ta Ph Genel olarak, bu proto-gezegen diski, hem kayalık hem de gaz ve buz devi dünyalarının oluşumunu etkileyen, ısıtılarak işlenmiş malzemeyi içerir “Yığılma akışları ve şeritler, genç yıldız nesnelerini ana buluta bağlıyor İçerik yalnızca bilgilendirme amaçlı sağlanmıştır Gökbilimciler yıldız doğum yuvalarının karmaşık yerler olduğunu zaten biliyorlardı Kredi bilgileri: Kopenhag Üniversitesi/Lars Buchhave

Yıldızlar doğduğunda bunu moleküler bir bulutun içinde yaparlar Dış bölgeler uçucu maddeler ve buzlar için daha “yaşanabilir” Bir noktada bölgenin çekirdeğinde nükleer füzyon başlıyor ve işte o zaman yıldız doğuyor Gittikçe daha fazla malzeme çekerek büyümeye devam ediyor html adresinden alınan çalışma (2023, 17 Ekim) ön yıldızların çok uzaklardan malzeme çekebildiğini söylüyor

Bu belge telif haklarına tabidir

Genel olarak konuşursak, diskin iç kısmının dış bölgelere göre çok daha fazla kayalık malzemeye sahip olması muhtemeldir

Üç farklı teleskop, flamaların, daha büyük nebuladan doğum zarfına kimyasal olarak taze gaz ilettiğini gösterdi Ancak yuvanın dışından yardım aldıkları ortaya çıktı Temel olarak flamalar, yavru yıldızı büyüdükçe beslemek için taze gazla birlikte yıldız oluşturan bir disk sağlar öğrencisi Maria Teresa Valdiva Mena, gökyüzünün Barnard 5 bölgesindeki özellikle ilginç bir yıldıza odaklandı Bunları, yıldız kreşinin iç kısmından, bazen 10